BIO

Sara je certificirana voditeljica plesnih tehnika i jedina trbušna plesačica iz Hrvatske koja se obrazuje prema Salimpour formatu, najopširnijem i najtemeljitijem kurikulumu za trbušni ples! Sara ima položen Level 3 u Suhaila Salimpour formatu trbušnoga plesa, te se priprema za polaganje Level 3 u Jamila Salimpour formatu trbušnoga plesa.
Sara je članica Bal Anat-a , najstarije grupe trbušnoga plesa na svijetu s kojom je imala čast nastupati u Briselu, Londonu i Stokholmu 2016. i 2018. god. te se trenutno priprema za nastup s Bal Anat-om u Pragu sljedeće godine!

Sara već drugu godinu redovito nastupa u Cabaret showu Mire Ungara u Jazz & Cabaret klubu Kontesa u Zagrebu.

Sarin nastup sa posljednjeg  Supertalenta ima preko pola milijuna pregleda!  https://www.youtube.com/watch?v=bnQjFhKpWZo

Sarin cilj je konstanto se usavršavati u plesu, te svoju ljubav prenositi na sve zainteresirane polaznike.

OPŠIRNIJE

Sara Saršon vrlo rano otkriva ljubav prema plesu. Zaljubljuje se u razne plesne stilove među kojima su hip hop, MTV, jazz, balet, suvremeni te se nastavlja usavršavati pohađajući plesne seminare po Hrvatskoj, Londonu, Milanu, Njemačkoj… Paralelno ulazi u tajnoviti svijet trbušnog plesa te se nastavlja usavršavati prema formatu Suhaile i Jamile Salimpour. U Milanu 2012. god.  polaže Level 1 test prema formatu Suhaile Salimpour. U Briselu 2013. sluša Jamila Salimpour Level 1 seminar i postaje Jamila level 1 certified dancer!

U studenom 2016. pohađa Jamila 2 seminar te postaje Jamila level 2 certified dancer!

Sara je jedina trbušna plesačica iz Hrvatske koja se obrazuje prema Salimpour formatu, najopširnijem i najtemeljitijem kurikulumu za trbušni ples uopće!

Sara svake godine odlazi na seminare Suhaile i Jamile Salimpour te polaže više levele kako bi se dalje usavršavala.

Sara pohađa seminare i ostalih svjetskih plesača kao što su Sabriye Tekbilek (Swe), Nika Mlakar( Slo), Wael Mansour( Egy/Ita), Aruena( Ser), Leila (Ser), Mahdy Emara (Egy), Tommy King (Egy) i mnogi ostali.

Sara drži satove trbušnoga plesa u Rijeci. Satovi su koncipirani oko jačanja muskulature cijeloga tijela, istezanja, drillova, tradicionalnih pokreta trbušnoga plesa, jazz pokreta, raznih kombinacija i koreografije.

Sara je bila polufinalist na Supertalentu 2011. godine te je osvojila 1. mjesto u kategoriji National Folkloric na državnom plesnom natjecanju ESDU DANCESTAR Croatia Open 2011. godine.

Sara sudjeluje na raznim festivalima trbušnoga plesa kao natjecatelj i gost među kojima su Oriental Fairtytales ( Beograd), Black Sea Festival ( Varna), Oriental Fever Festival ( Zagreb) i ostali festivali.

English

Sara Saršon falls in love with the art od dance from an early age. She finds herself in many dance styles such as hip hop, MTV, jazz , ballet, contemporary dance and attends many workshops in Croatia, London, Milan, Germany…Along with the other dance styles Sara is discovering the mystic world of Oriental dance.

In 2011 Sara is entering the Suhaila Salimpour and Jamila Salimpour belly dance format. She attends Suhaila Salimpour level 1 workshop in Milan 2011 and becomes SSBD Level 1 certifed dancer!

She attends Suhaila Salimpour workshop from October 23th- 26th, 2013 in Brussels.

From October 26th-29thth, 2013 Sara attends Jamila Salimpour level 1 workshop and becomes Jamila level 1 certified dancer!

Sara attends Jamila 2 weeklong in October 2016 and becomes Jamila level 2 certified dancer!

Sara is the only belly dancer in Croatia that is enrolled in the Salimpour School Belly Dance certification program, the most extensive and thorough belly dance curriculum available!

Sara is very dedicated to the program so she travels abroad every year to attend Suhaila and Jamila Salimpour’s workshops.

Sara has also trained with many of the world’s leading dancers such as Sabriye Tekbilek ( Swe), Nika Mlakar ( Slo), Wael Mansour ( Ita/Egy), Aruena ( Ser), Leila ( Ser), Tommy King ( Egy), Mahdy Emara ( Egy) and many others.

Sara teaches belly dance classes in Rijeka, Croatia. Her classes have a strong technical focus and are structured around strenghtening the muscles of the whole body, stretching, drills, traditional belly dance moves, dance movement,various combinations and choreography.

Sara was a semi-finalist on Croatia’s Got Talent 2011. She won the 1st place on ESDU DANCESTAR Croatia open 2011 in National Folkloric category .

Sara attends many famous european belly dance festivals such as Oriental Fairytales Festival (Ser), Black Sea Festival (Varna), Oriental Fever Festival (Cro) and others.